Logopedie

Logopedie binnen Wikkelwijs

Wikkelwijs breidt uit met een nieuwe discipline: de logopedie.

Op school wordt er al vroeg gesignaleerd op spraak-taalproblematiek. Dat is nodig, want door preventief te werken, kan een mogelijke leesachterstand voorkomen worden, dan wel beperkt blijven. Vroeg signaleren (groep 2) is van groot belang om te voorkomen dat de achterstand groter wordt en het kind al met 1-0 achter staat in groep 3.

Behalve bij lees- en spellingactiviteiten kan onze logopediste uw kind helpen bij:

  • begrijpend lezen
  • het vergroten van de woordenschat
  • afwijkend mondgedrag (OMFT).

 

Dyslexie

Daarnaast is het mogelijk om bij dyslexie in aanmerking te komen voor vergoede behandeling via de zorgverzekeraar. Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u gerust contact met me opnemen.

 

To Top