De Nederlandse taal is best ingewikkeld. Toch worden kinderen op de basisschool geacht alle spellingregels en uitzonderingen te leren. Bij sommige kinderen verloopt dat proces niet soepel. Ze hebben moeite met lezen, spelling of met allebei.

 • Lukt het niet om sneller te lezen?
 • Schrijf je schiltpad, of schildpad?
 • Hoe zit het met -gt of -cht?
 • Let op de ‘u’ bij -eeuw, -ieuw, –uw…

Moeite met lezen en/of spelling leidt vaak tot frustratie. Kinderen krijgen een hekel aan taal. En dat is lastig, want op de basisschool wordt er veel tijd aan besteed. Bovendien speelt taal een rol in elk ander vak, zelfs bij rekenen. Alle reden om kinderen het plezier in lezen en spelling terug te geven. Wikkelwijs maakt taal weer leuk!

 

Is het dyslexie?

Sommige kinderen hebben niet ‘zo maar’ moeite met lezen en spelling. Zoals kinderen met dyslexie. Zij hebben een extra moeilijkheid te overwinnen. Maar met de juiste begeleiding kunnen ook zij kunnen zichzelf verbeteren en hun frustraties achter zich laten. Dat begint bij weten óf er sprake is van dyslexie. Wikkelwijs denkt graag mee over een goede aanpak van het probleem. Informeer naar de mogelijkheden!

 

Heeft mijn kind dyslexie?

 

Spellingmethodes

De scholen in ons werkgebied hanteren verschillende spellingmethodes:

 • Spelling in Beeld (klankwoord, weetwoord en regelwoord)
 • Staal (hakwoord, klankgroepenwoord, politiewoord, langermaakwoord)
 • Taal Actief (de regel van sneeuw, jager, bakker en hond)
 • Langs de lijn (woorden met een open lettergreep)

Wikkelwijs werkt met Pi-Spello: een speciale methode voor kinderen met spellingproblemen of dyslexie. Kinderen die vastlopen bij de huidige methode, blijken met Pi-Spello wél vooruitgang te boeken. De methode sluit goed aan op de belevingswereld van kinderen en is makkelijk te integreren in de taal- en spellinglessen op school.

 

Pi-Spello

De methode werkt spelenderwijs. Zo maken de kinderen kennis met Mannetje W, het Sufferdje, de Piraat en verschillende codes. We leren door te bewegen: met fantasie, codes en kleur. Plezier is heel belangrijk!

 

Hoe ziet spellingbegeleiding eruit?

Om te beginnen gaan we op zoek naar de knelpunten: waar komen de problemen met spelling vandaan? En waar heeft uw kind precies moeite mee: zijn het de spellingregels, klankstructuren, het leestempo? Vervolgens bepalen we samen waar we aan gaan werken.

Soms is het handig om te overleggen met de leerkracht van uw kind. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Om een volledig beeld te krijgen van het leerprobleem kan een didactisch onderzoek worden uitgevoerd.

 

Waar werken we aan?

Spelling- en/of leesbegeleiding is maatwerk. We stemmen het programma altijd af op de vragen en moeilijkheden van het kind, en werken aan die punten waar uw kind moeite mee heeft, zoals:

 • Spelling- en leesregels;
 • Leesstrategieën;
 • Klanken en klankstructuren;
 • Verhogen van het leestempo (drie-minuten-toets);
 • Verbeteren van het leesniveau (AVI);

Samen bepalen we waar we – spelenderwijs – aan gaan werken. Daarnaast besteden we aandacht aan het zelfbeeld van uw kind. Want moeite hebben met lezen of spelling, dat is niet goed voor je zelfvertrouwen.

 

Wat mag u verwachten?

Met onze begeleiding en de Pi-Spello methode halen we mooie resultaten. De kinderen in onze praktijk gaan merkbaar vooruit op de onderdelen waar ze moeite mee hebben. Bovendien doen ze veel positieve ervaringen op, waardoor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde groeien. Want ze ontdekken: “Nu lukt het wél!”.

 

To Top