Lees hier de

Privacyverklaring

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe Wikkelwijs met jouw gegevens omgaat.

Wikkelwijs, de eigenwijze onderwijspraktijk, gevestigd aan Broekerstraat 41, 5595 CV te Leende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Neem contact met mij op

Als bedrijf verzamelen we verschillende soorten gegevens:

Persoonsgegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats; deze gebruiken we voor de facturering.
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor overleg of informatievoorziening betreffende de behandeling van uw kind;
 • Indien de behandeling van uw kind onder de vergoede regeling valt, hebben we het BSN-nummer van uw kind nodig. We moeten dit controleren op het identiteitsbewijs van uw kind. We maken een kopie van het identiteitsbewijs of BSN-nummer van uw kind;
 • Geboortedatum en schoolverloop van uw kind zijn nodig voor een zo optimaal mogelijke afstemming bij de diagnostiek en/of behandeling;
 • Schoolresultaten van uw kind, om het verloop van de behandeling te volgen;
 • Diagnostische gegevens om een behandelplan op te stellen en/of te evalueren;
 • Audio-opnamen van uw kind om zo het abstracte leerproces concreet te maken. Deze audio-opnamen worden verwijderd wanneer deze met uw kind of met u besproken zijn;
 • Wanneer uw kind behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in het dossier van uw kind. In ons systeem kunnen ook behandelplannen, contactmomenten en cliëntgegevens opgenomen worden.

Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. De bewaartermijn voor deze gegevens is 17 jaar. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd.

We mogen niet zomaar persoonsgegevens van u of uw kind verwerken. Daar hebben we een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat uw kind bij ons in behandeling komt vragen we uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen we toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn we verplicht om een dossier aan te leggen om de kwaliteit van de zorg te (waar)borgen. Is uw kind tussen 16 en 21 jaar, dan wordt er door toestemming gevraagd aan u en uw kind. Zonder toestemming van u beiden kan geen diagnostiek/behandeling worden ingezet.

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd, of we voor uw zorgaanbieder waarnemen.

 

Waarvoor worden de gegevens van uw kind gebruikt?

Wanneer uw kind behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw dossier. In ons elektronisch systeem, dan wel papieren dossier kunnen ook onderzoeken, behandelingen, contactmomenten en cliëntgegevens opgenomen worden.

We gebruiken de gegevens van uw kind om de gemeente, de betrokken instantie, of aan u een factuur te sturen voor de diagnostiek en/of behandeling. Op het factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren we voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Komt uw kind in aanmerking voor een traject vanuit de gemeente, dan wordt met de gemeente, of met de betrokken instantie NAW-gegevens uitgewisseld. We wisselen enkel de noodzakelijke gegevens uit. De betrokken instantie en de gemeente kunnen tevens gegevens opvragen van uw kind voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten we de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen we de privacy van onze cliënten altijd voorop stellen.

 

Meldplicht

Mocht er onverwachts iets niet goed gaan met de verwerking van de persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen we dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op de persoonsgegevens van uw kind betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een verwerker van ruwe gegevens voor de normering van onderzoeksgegevens. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten we een verwerkersovereenkomst af.

 

Plichten zorgaanbieder

Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. We verwerken cliëntgegevens en hebben ons verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. We geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

De cliëntgegevens voor de financiële administratie staan op een server welke verbinding behoeft met een beveiligd netwerk.

 

Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden we registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

 

Uw rechten

Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de directie van Wikkelwijs. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

 

Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u het cliëntendossier van uw kind aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Denk er even aan dat u de wijzigingen in uw gegevens ook doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u een afspraak met de directie van Wikkelwijs maken, waar u een verzoek kunt indienen.

 

Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

 

Recht op indien van klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind, vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen. Wanneer dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische en papieren vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen we u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. We streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

 

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Wikkelwijs via Lvdkerkhof@wikkelwijs.nl .
We hebben het recht deze privacyverklaring op enig moment aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website.

 

Het cookiebeleid van Wikkelwijs

Wikkelwijs maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op de website. Omdat we uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan deze website willen verbeteren, vinden we het belangrijk dat u weet hoe en waarom we cookies gebruiken.

Wikkelwijs, de eigenwijze onderwijspraktijk, gevestigd aan de Broekerstraat 41 te Leende, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u deze website gebruikt. JavaScript en web bugs zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan en vervolgens kan versturen. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het surfen op deze website leuker en makkelijker voor u wordt.

 

Cookies van derden

Via deze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

 

Welke cookies worden door Wikkelwijs gebruikt?

 • Functionele cookies
  Deze cookies verzamelen gegeven over het functioneren van de website. Een werkend contactformulier en een SEO-check bevatten functionele cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens
 • Analytische cookies
  De analytische cookies worden verzameld, zodat we met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website kunnen bekijken. Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in het bezoekersaantal. Het is prettig om met analytische cookies te werken, omdat we zo de website kunnen verbeteren in uw voordeel.
 • Social media cookies van derden
  Socialmedia cookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmedia websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje, Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in deze website een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van Wikkelwijs wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

 

Cookies weigeren

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kan opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen.

We willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, we helaas niet kunnen garanderen dat deze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Your Online Choices.

 

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Chrome:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

 

Recht op inzage en verwijdering

Als gebruiker van deze website heeft u recht op het inzien van de gegevens die we over uw bezoek verzamelen. U kunt ten alle tijden een verzoek doen om deze gegevens in te zien en te laten verwijderen, neem hiervoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Cookies kun je zelf verwijderen, raadpleeg hiervoor de help-functie in je browser.

 

Contactgegevens:

Wikkelwijs, de eigenwijze onderwijspraktijk
Broekerstraat 41
5595 CV Leende
Lvdkerkhof@wikkelwijs.nl

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 14 mei 2020.

Heb je

Vragen?

Neem telefonisch contact met mij op of stuur een e-mail bericht. Je kunt ook het contactformulier invullen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×