Heeft uw kind moeite met rekenen? Wil het maar niet lukken om sommen te automatiseren? Zijn optelsommen, minsommen, tafels en deelsommen moeilijk?

Wikkelwijs helpt! Met een andere benadering van de sommen maken we rekenen weer leuk.

 

Rekenvragen

Rekenen bestaat uit verschillende onderdelen. Sommige kinderen hebben moeite met één specifiek onderdeel, anderen krijgen het bij het zien van cijfers al benauwd:

 • breuken / deelsommen
 • meten (afstand, gewicht)
 • rekenen met tijd
 • rekenen met geld
 • hoofdrekenen
 • automatiseren van sommen
 • tempo-rekenen

Wikkelwijs helpt door uit te zoeken waar uw kind moeite mee heeft. Daarna gaan we samen aan de slag om deze moeilijkheden – voorgoed – te overwinnen.

 

Heeft mijn kind dyscalculie?

 

De Jamara rekenmethode

Wikkelwijs helpt kinderen met rekenproblemen aan de hand van de Jamara rekenmethode. Met deze methode pakken we het rekenprobleem bij de basis aan. We leren uw kind rekenen op het niveau van leeftijdsgenootjes.

 

Jamara & dyscalculie

De Jamara rekenmethode is geschikt voor álle kinderen die moeite hebben met rekenen. Dus ook voor kinderen met dyscalculie. Jamara pakt aan daar waar het op school mis gaat. We leren uw kind alsnog, opnieuw of beter te rekenen.

De Jamara rekenmethode werkt voor álle kinderen

 

Terug naar de basis

Jamara gaat altijd terug naar de basis. Pas als het fundament goed is, kun je met grotere getallen rekenen. We beginnen daarom met de sommen tot en met 10. Pas als die helemaal onder de knie zijn, gaan we verder.

 

Inzicht

We gebruiken één enkele strategie, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. In plaats van tellen, leert uw kind rekenen in units. Zo wordt het werkgeheugen niet belast en ontstaat er ruimte voor inzicht.

 

Jamara rekencoach

Als erkend Jamara Rekencoach werk ik met de volgende uitgangspunten:

 • we rekenen met 1 eenduidige strategie;
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind;
 • zo min mogelijk handelingen;
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit;
 • koppeling aanbrengen tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip;
 • inzicht geven in getalstructuur;
 • op de juiste wijze leren automatiseren

 

Hoe gaat Rekencoaching in zijn werk?

De eerste keer dat ik met uw kind werk, ga ik op zoek naar eventuele leerproblemen die uw kind in de weg zitten. We kijken naar de verschillende onderdelen van rekenen om te zien waar het mis gaat:

 • Ik kijk hoe uw kind uit de voeten kan met hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getal-structuur en automatiseringstechniek;
 • We doen een instaptoets om het reken-automatiseringsniveau te bepalen;

Dit gebeurt uiteraard op het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van uw kind.

 

Thuis oefenen

Na elke les krijgt uw kind opdrachten mee waarmee u thuis aan de slag gaat. Dagelijks 10 minuten oefenen is nodig om uw kind te helpen zich de methode eigen te maken.

 

Wat mag u verwachten?

De resultaten van de Jamara rekenmethode zijn zeer positief. Alle kinderen laten een duidelijke vooruitgang zien. Uiteindelijk leren de meeste kinderen rekenen op het niveau van hun klasgenootjes. Bovendien groeit hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Want ze ontdekken: “Ik kan het wél!”.

 

To Top