Rekenonderzoek

Wil het rekenen maar niet lukken? Vanaf september kan er onderzoek gedaan worden naar de rekenontwikkeling van uw kind. Middels het rekenonderzoek wordt de rekenvaardigheid en de rekenkennis van uw kind in kaart gebracht. Uit het rekenonderzoek komt een profiel naar voren. Dit profiel geeft aan wat de leerling al beheerst en op welk handelingsniveau. Prettig, […]

Read More
To Top