Logopedie

Logopedie binnen Wikkelwijs Wikkelwijs breidt uit met een nieuwe discipline: de logopedie. Op school wordt er al vroeg gesignaleerd op spraak-taalproblematiek. Dat is nodig, want door preventief te werken, kan een mogelijke leesachterstand voorkomen worden, dan wel beperkt blijven. Vroeg signaleren (groep 2) is van groot belang om te voorkomen dat de achterstand groter wordt […]

Read More
To Top