Leren naar vermogen

Wat doet Wikkelwijs?

Hoe leert een kind? Soms wil je daar als ouders meer over weten. Bijvoorbeeld omdat de schoolprestaties tegenvallen, of omdat een kind niet lekker in zijn vel zit.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding op maat, waardoor een kind het maximale uit zichzelf kan halen. Bij Wikkelwijs gaan we uit van de diagnostiek, waarin we ontdekken wat een kind al kan en wat het nog moeilijk vindt. We werken aan een goede vertrouwensrelatie en gaan van daaruit leren. Sterke kanten worden optimaal benut om nieuwe vaardigheden (aan) te leren.

Neem contact met mij op

Vrijblijvend kennismaken

Zodra een kind bij Wikkelwijs is aangemeld, beginnen we met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek verkennen we de hulpvraag, verwachtingen en mogelijkheden.

Het kan zijn dat jullie kind al elders een behandeling heeft gevolgd, bijvoorbeeld voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Wanneer dat traject erop zit, is het voor een kind soms goed om nog even door te gaan met de behandeling zoals je het gewend bent. Ook dan kun je vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met Wikkelwijs. Wij vertellen je graag welke mogelijkheden er zijn.

 

Onderzoek en behandelplan

Het begeleidingstraject start met een diagnostisch onderzoek. Waar komen bijvoorbeeld de rekenproblemen vandaan? Welke begeleiding past hierbij? Naast de leerontwikkeling vormen we ons ook een algemene indruk over het kind. Via observatie brengen we onder andere de taakaanpak, motivatie, ontwikkeling van eigenwaarde en zelfvertrouwen in beeld.

Dan stellen we een behandelplan op dat we vervolgens met de ouders (en indien wenselijk met school) bespreken.

 

Het beste uit jezelf halen

Tijdens onze begeleiding is er aandacht voor psycho-educatie, waarin kinderen hun sterke en zwakke kanten ontdekken en herkennen. Als deze randvoorwaarden zijn ingevuld, ontstaat er ruimte om de moeilijkheden te begrijpen én te ontdekken hoe de kinderen daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

Wikkelwijs helpt kinderen het beste uit zichzelf te halen. Al pratend, spelend en via allerlei materialen leert een kind wanneer, hoe en waarom het een bepaalde spellingregel of rekenstrategie kiest. We bieden ondersteuning en instructie op maat. Zo ontstaat bij het kind vanzelf de overtuiging: “ik kan het!”.

 

Typisch Wikkelwijs

Wikkelwijs onderscheidt zich van andere praktijken omdat we in onze begeleiding insteken vanuit de diagnostiek. We starten de begeleiding met een specifiek en diepgaand onderzoek om het exacte probleem helder te krijgen. Vervolgens werken we aan de hand van een gefundeerd plan, waarin we ook de sterke punten van het kind benoemen. Tijdens de begeleiding worden de kinderen nauwgezet gevolgd om te zien of de gewenste ontwikkeling op gang komt.

 

Met of zonder aanwijsbaar leerprobleem

Onze expertise op het gebied van didactiek is groot; bewegend leren, instructie aanvullen met ondersteuning van het laten zien, of met de kracht van blended learning. Is er sprake van ASS, Hoogbegaafdheid, AD(H)D, TOS, Rekenangst, concentratie en aandacht, faalangst bij spelling, dan houden we daar rekening mee. Maar ook een ‘gemiddeld’ kind dat niet voldoende tot leren komt, heeft baat bij onze ondersteuning. Het prikkelen van de leermotivatie staat bij ons altijd bovenaan.

Wikkelwijs maakt leren weer leuk!

 

Remedial Teaching & Orthopedagogiek

Als remedial teacher en orthopedagoog geef ik gespecialiseerde begeleiding aan kinderen bij wie het leren minder soepel verloopt dan verwacht. Bijvoorbeeld aan kinderen die meer dan gemiddeld moeite hebben met spelling, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, of met leren in het algemeen.

Als het op school niet lukt, heeft dat vaak een grote impact op een kind. Het kan boos of gefrustreerd raken, minder zelfvertrouwen krijgen of heel erg in zijn schulp kruipen. Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wél kan. Het is maatwerk met als doel zo te ondersteunen dat een kind het onderwijs op school kan blijven volgen. Hiervoor ga ik intensief met het kind aan de slag. Ik richt me volledig op wat hij of zij nodig heeft, zodat een kind het beste uit zichzelf kan halen. Door mijn achtergrond als orthopedagoog en mijn onderwijservaring weet ik hoe ik kinderen op een gefundeerde wijze kan begeleiden, met wetenschappelijk onderbouwde methodes.

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het leerprobleem. Daarna werken we toe naar een oplossing. Het liefst stem ik de begeleiding af met school, zodat we elkaar kunnen versterken.

Heb je

Vragen?

Neem telefonisch contact met mij op of stuur een e-mail bericht. Je kunt ook het contactformulier invullen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×